Γιατί να επιλέξετε βιώσιμα υλικά συσκευασίας;

 

ΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μία εντυπωσιακή αλλαγή έχει παρατηρηθεί στον τρόπο που ο μέσος καταναλωτής επιλέγει ένα προϊόν από το ράφι του supermarket. Η βιωσιμότητα του προϊόντος αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή αυτή, επιτρέποντας έτσι σε όσες εταιρίες στοχεύουν στην ικανοποίηση της οικολογικής ευαισθησίας του καταναλωτή να ξεχωρίσουν.

Η στροφή των εταιριών σε βιώσιμες επιλογές συσκευασίας ώστε να συνάδουν με τη νοοτροπία των καταναλωτών, επιτρέπει στα brands την ενίσχυση της αξιοπιστίας τους μέσω της κάλυψης των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή. 

Σήμερα, η ανακύκλωση των συσκευασιών φαίνεται να αποτελεί το κύριο μέλημα των καταναλωτών, οι οποίοι ωστόσο παραβλέπουν μερικώς και λόγω ελλιπούς ενημέρωσης άλλες ιδιότητες της συσκευασίας, όπως την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου ή την αποτελεσματική και αποδοτική μεταφορά της εύκαμπτης συσκευασίας. Η παραπάνω αντίφαση έχει χαρακτηριστεί ως «παράδοξο» στο χώρο της συσκευασίας.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μία αρκετά απλοϊκή, αλλά διαδεδομένη, θεώρηση για τη συσκευασία υποστηρίζει ότι η λύση βρίσκεται πάντα στη λιγότερη πλαστική συσκευασία, υποθέτοντας ότι αυτό αυτόματα μεταφράζεται στη χρήση λιγότερων πόρων. Βέβαια, μία από τις θεμελιώδεις λειτουργίες της συσκευασίας είναι η προστασία των πολύτιμων πόρων. Πρέπει επομένως να βρεθεί η χρησή τομή ανάμεσα στην ποσότητα των πόρων που χρησιμοποιούνται στη συσκευασία και αυτών που εξοικονομούνται μέσω της προστασίας που αυτή παρέχει. Αυτή η δυσκολία περιγράφεται με τον όρο «παράδοξο της συσκευασίας», έχοντας στο ένα άκρο τη χρήση υπερβολικά μεγάλων ποσοτήτων υλικών -φτάνοντας έτσι σε «υπερκατανάλωση» πόρων- και στο άλλο άκρο την ελλιπή επένδυση στη συσκευασία, με κίνδυνο τελικά τη σπατάλη πόρων λόγω της αλλοίωσης του περιεχομένου που προσπαθούμε να προστατέψουμε.

ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η εύκαμπτη συσκευασία προσφέρει την ιδανική λύση στις σύγχρονες οικολογικές προκλήσεις, καθώς επιτρέπει ταυτόχρονα τη βέλτιστη χρήση της συσκευασίας και την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Προσφέρει δηλαδή σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, καθιστώντας την αυτή τη στιγμή τη μοναδική πραγματική επιλογή στο θέμα "βιωσιμότητα".

Η εύκαμπτη συσκευασία:

Ελαχιστοποιεί την αναλογία προϊόντος και συσκευασίας, λόγω της ποικιλομορφίας της.
Προστατεύει το συσκευασμένο προϊόν από εξωτερικούς παράγοντες (οξυγόνο, υγρασία, φως, οσμές κλπ.)
• Απαιτεί ελάχιστους πόρους κι ενέργεια, με αποτέλεσμα να εκπέμπει ελάχιστα αέρια θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια της ζωής της.
Ζυγίζει αισθητά λιγότερο από οποιαδήποτε εναλλακτική λύση συσκευασίας.
• Έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα ανά μονάδα σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.
…και πολλά ακόμη!

Ωστόσο, λόγω της φύσης του πλαστικού και της ευρείας χρήσης του, η εύκαμπτη συσκευασία έχει στοχοποιηθεί, παρόλο που προσφέρει μία απλή και ευέλικτη λύση σε ζητήματα ευκολίας χρήσης, διατήρησης και μεριδοποίησης.

Τι κάνουμε για την ανάπτυξη βιώσιμων δομών συσκευασίας;

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Η Plastimak® δεσμεύεται απέναντι στους πελάτες της να αποτελεί ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο προμηθευτή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας και έναν σταθερό συνεργάτη σε θέματα βιωσιμότητας, ενσωματώνοντας την περιβαλλοντική προστασία και βιωσιμότητα στην εταιρική της στρατηγική.  

Τα προϊόντα EcoMak®, διατηρώντας την άριστη ποιότητα της PLASTIMAK, αναδεικνύουν την οικολογικά υπεύθυνη φιλοσοφία των ανθώπων της και στοχεύουν στην ευαισθητοποιημένη περιβαλλοντική συνείδηση των καταναλωτών.

Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΑΣ

Με στόχο τη μείωση της δυσφήμισης της εύκαμπτης συσκευασίας και την έγκαιρη και άμεση εναρμόνιση με την κυκλική οικονομία η Plastimak® έχει αναπτύξει τη σειρά προϊόντων EcoMak®. Η σειρά δίνει τρεις εναλλακτικές λύσεις στη συσκευασία, ανάλογα με την εφαρμογή: Ανακυκλώσιμες, Ανακυκλωμένες και Bιοαποικοδομήσιμες- Kομποστοποιήσιμες. 

Η διαδικασία ανάπτυξης αυτών των εναλλακτικών, βιώσιμων λύσεων, χαρακτηρίζεται από σταθερή και εντατική εστίαση στην καινοτομία από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας. Συγκεκριμένα:

• Διενεργούμε συνεχείς δοκιμές νέων υλικών με στόχο τη σταδιακή αντικατάσταση των μη ανακυκλώσιμων δομών.
• Δίνουμε έμφαση στην ενίσχυση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των πόρων στη συσκευασία, μέσω εξοικονόμησης υλικών και ενέργειας.
• Διατηρούμε την εξαιρετική απόδοση και αισθητική των προϊόντων μας.
• Οι εκτυπώσεις υψηλής ευκρίνειας διασφαλίζουν τη μοναδικότητα των προϊόντων και την αισθητική τους υπεροχή στο ράφι του σουπερμάρκετ.
• Εγγυούμαστε την πλήρη συμβατότητα των προϊόντων EcoMak® με όλους του υπάρχοντες τύπους σακούλας, αυξάνοντας την αξία για τον πελάτη.
• Αναπτύσσουμε νέες δομές συσκευασίας που βελτιώνουν τη διάρκεια ζωής των προϊόντων, μειώνοντας έτσι τη σπατάλη τροφίμων.
• Τα υψηλά φράγματα των υλικών διασφαλίζουν ότι η υγρασία και το οξυγόνο δεν θα επηρεάσουν το συσκευασμένο προϊόν, ενώ παράλληλα επιτρέπουν τη διατήρηση του αρώματος του εντός της συσκευασίας.

 

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΑΣ;

 

 

Ανακυκλώσιμες Συσκευασίες

Βάσει των σύγχρονων υποδομών και συστημάτων ανακύκλωσης, οι εύκαμπτες συσκευασίες που αποτελούνται από πολλαπλά υλικά, αν και σχεδιασμένες με στόχο της μέγιστη προστασία και λειτουργικότητα της συσκευασίας, δεν είναι ανακυκλώσιμες. Ως αποτέλεσμα, και με στόχο τη μέγιστη ανακυκλωσιμότητα των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με τα σύγχρονα συστήματα ανακύκλωσης, η PLASTIMAK επανασχεδιάζει τις «παραδοσιακές» συσκευασίες, αντικαθιστώντας τις με ανακυκλώσιμες συσκευασίες ενός υλικού, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση ή βελτίωση των προστατευτικών και λειτουργικών τους ιδιοτήτων.

Τα προϊόντα EcoMak® έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν όλες τις «παραδοσιακές» δομές πολλαπλών υλικών, όπως φαίνεται και στη παρακάτω εικόνα (με κόκκινο σημειώνονται τα μη ανακυκλώσιμα συστατικά). Είναι εμφανές ότι ο PET και το αλουμίνιο θεωρούνται ακατάλληλα για ανακύκλωση βάσει των σύγχρονων τεχνολογιών ανακύκλωσης κι επομένως, η αντικατάστασή τους είναι αναπόφευκτη. Η σειρά EcoMak® έχει τη λύση, με τη χρήση νέων υλικών που διατηρούν όλα τα απαραίτητα φράγματα και είναι κατάλληλα για όλους τους τύπου σακούλας. Επιπλέον, η επιλογή δομών με βάση το πολυπροπυλένιο (PP) μπορεί, κατόπιν αιτήματος του πελάτη, να ενισχυθεί με ικανότητα συγκόλλησης σε χαμηλές θερμοκρασίες ώστε να διευκολύνει τη μηχανική κατεργασία της συσκευασίας στις μηχανές του πελάτη. 

 

Συσκευασίες από Ανακυκλωμένα Υλικά

Προτείνουμε την αντικατάσταση των συμβατικών υλικών με υλικά που περιέχουν υψηλά ποσοστά χημικά ανακυκλωμένης πρώτης ύλης (έως 70%), δίνοντας στους πελάτες μας μία γρήγορη και εύκολη είσοδο στην κυκλική οικονομία. Τα ανακυκλωμένα υλικά έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα παρθένα φιλμ, και επομένως δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για τον έλεγχο της συμβατότητας τους με τις μηχανές και τις εφαρμογές του πελάτη. Το τελευταίο αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της επιλογής αυτής, καθώς εξοικονομεί σημαντικά τόσο χρόνο όσο και κόστη.

 

Βιοαποικοδομήσιμες – Κομποστοποιήσιμες Συσκευασίες

Βασισμένα σε υλικά φυσικής προέλευσης, όπως το άμυλο, τα κομποστοποιήσιμα προϊόντα EcoMak®,  διασπώνται υπό συνθήκες βιομηχανικής κομποστοποίησης σε διοξείδιο του άνθρακα, νερό και βιομάζα. Τα διπλά πιστοποιημένα υλικά μας, μέσω του DIN EN 13432 for Compostable intermediates και του AIB-VINÇOTTE Internationale (πιστοποίηση τεσσάρων αστέρων) «OK biobased» διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση του οικολογικού αποτυπώματος της συσκευασίας EcoMak®.

Η δυνατότητα θερμοσυγκόλλησης, η ακαμψία και το εξαιρετικό twist retention καθιστούν τις κομποστοποιήσιμες δομές ιδανικές για φρέσκα προϊόντα, αρτοσκευάσματα και γλυκά.

 

Για την καλύτερη κατανόηση και αποσαφήνιση των όρων κομποστοποιήσιμα και βιοαποικοδομήσιμα, πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε το προωθητικό φυλλάδιο της σειράς προϊόντων EcoMak®, πατήστε εδώ.