Η ένταξη της εταιρίας σε έναν οργανισμό που αποτελείται από τις μεγαλύτερες Ευρωπαϊκές εταιρίες του κλάδου σηματοδοτεί την πολιτική και τις στρατηγικές αποφάσεις της.

Η βασική δραστηριότητα του οργανισμού Flexible Packaging Europe ("FPE") είναι η αντιπροσώπευση της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας εύκαμπτης συσκευασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στη διεθνή σκηνή. Ο FPE ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με τη βιομηχανία εύκαμπτης συσκευασίας, κυρίως τροφίμων, τη βιωσιμότητα και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η Plastimak, μέσω της συμμετοχής της στον FPE, αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει την πρόσβαση και άμεση πληροφόρηση για όλες τις εξελίξεις του κλάδου της εύκαμπτης συσκευασίας. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο του οργανισμού FPE μπορείτε να βρείτε εδω:
https://www.flexpack-europe.org/en/fpe/home.html