2022

Το "πράσινο" όραμα της Plastimak συνεχίζει να εξελίσσεται με δύο νέες πιστοποιήσεις κατά ISO 14001 και ISCC Plus

2019

Η Plastimak ολοκληρώνει μία επένδυση-ορόσημο στο κορυφαίο παγκοσμίως σύστημα λαμιναρίσματος και λακαρίσματος. Η νέα μηχανή προσφέρει δυνατότητα λαμιναρίσματος με ή χωρίς διαλύτη, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την εφαρμογή πλήθους ειδών λάκας όπως paper-touch και matte, καθώς και κόλλας cold seal.

2017

Η Plastimak ολοκληρώνει μια νέα μεγάλη επένδυση που συμπεριλαμβάνει ανακαίνιση κι επέκταση των κτιριακών της υποδομών κι εγκατάσταση νέας υπερσύγχρονης 10χρωμης φλεξογραφικής μηχανής.

2012

Προστίθενται δύο νέες πιστοποιήσεις ποιότητας κατά ISO 22000:2005 και BRC/IoP Global Standard for Packaging and Packaging Materials.

2010

Ολοκλήρωση μεγάλης επένδυσης σε μηχανολογικό εξοπλισμό που οδηγεί σε υπερδιπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας της εταιρίας.

2006

Ανακαίνιση και επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρίας με σκοπό την εξυπηρέτηση της νέας στρατηγικής της.

2003

Στροφή της Plastimak στον τομέα της συσκευασίας τροφίμων μετά την ολοκλήρωση μεγάλης επένδυσης σε μηχανολογικό εξοπλισμό, που σηματοδοτεί την έναρξη εργασιών της εταιρίας σε φλεξογραφικές εκτυπώσεις υψηλών ποιοτικών απαιτήσεων και λαμιναρισμένα υλικά.

2002

Πιστοποίηση ποιότητας κατά ISO 9001:2002 για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία εύκαμπτων υλικών συσκευασίας.

1999

Μετατροπή της επιχείρησης σε Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία.

1989

Ίδρυση της εταιρίας μέσω της συνεργασίας δύο ονομάτων που δραστηριοποιούνται χρόνια στον κλάδο